Личен кабинет

Потребителско споразумение с ресурса за обмяна на Биткойни

Потребителско споразумение с ресурса за обмяна на Биткойни YCHANGER.NET

Споразумение за използване на услугата YCHANGER.NET

1. Общи разпоредби

1.1. Споразумението установява процедурата за предоставяне на услуги от онлайн услугата в областта на обмена на електронни валути.

1.2. Онлайн услугата е интернет ресурс, наречен YCHANGER.NET, чиято функция включва обмен на електронна и цифрова валута.

1.3. Клиент - физическо лице или организация, извършваща размяна чрез YCHANGER.NET

1.4. По-нататък, ако Клиентът и онлайн услугата са посочени заедно, те са посочени като Страни.

1.5. Страните се договарят, че настоящото споразумение урежда отношенията помежду им по въпроси, свързани с обмена на електронни валути.

1.6. Юридическата сила на това електронно споразумение не отстъпва на писмен документ.

1.7. Настоящото споразумение играе ролята на публична оферта. Приемането му се извършва чрез подаване от Клиента на заявление за операция за размяна чрез онлайн услугата YCHANGER.NET

2. Предмет на споразумението

2.1. Онлайн услуга YCHANGER.NET предоставя услуги, посочени в Глава №4 Споразумение, а Клиентът спазва стандартите, посочени в Глава 9 от Споразумението. Процедурата за предоставяне на услуги е установена от вътрешните разпоредби на онлайн услугата. Разпоредбите на правилника са установени в глава 5 от споразумението.

2.2. Клиентът трябва да плати за услугите на онлайн услугата в съответствие с условията, предвидени в споразумението.

3. Взаимни задължения на страните

3.1. Онлайн услугата YCHANGER.NET се задължава:

3.1.1. Обменяйте електронни пари на платежни системи Qiwi, Perfect Money , Payeer , Advanced Cash , Yandex . Пари и дялове на редица други EPS (електронни разплащателни системи) въз основа на стандартите, предвидени в споразумението.

3.1.2. Осигурете на Клиента информационна и техническа поддръжка по време на транзакцията, използвайки възможностите на онлайн ресурса YCHANGER.NET.

3.1.3. Гарантирайте защитата на информацията относно извършените транзакции, включително личните данни на Клиента, времето за извършване на парични преводи и техния размер. Тази информация е достъпна за Клиента, направил транзакцията. Ако операцията е извършена чрез поверителна платежна система, тогава информацията за нея попада в категорията поверителна и не подлежи на разкриване.

3.1.4. Предотвратете прехвърлянето на информация за извършени транзакции на трети страни. Следните случаи не попадат под това правило:

3.1.4.1. Ако съдът, чиято юрисдикция се простира до местоположението на Онлайн услугата, е взел съответно решение, което е влязло в законна сила;

3.1.4.2. При получаване на официално искане от правоприлагащите или данъчните органи, които работят в местонахождението на Онлайн услугата;

3.1.4.3. Ако има обжалване от администрацията на платежни системи - партньори на Онлайн услугата.

3.1.5. Извършвайте операции, като отчитате личната отстъпка на Клиента.

3.1.6. Прехвърлете пари на Клиента или трета страна не по-късно от 24 часа след подаване на рекламация във връзка с нарушения, свързани с неспазване на стандартите, посочени в точки 3.2.5, 5.4, 5.5 или 5.6 от настоящото Споразумение.

3.2. Задължения на клиента:

3.2.1. Предоставете точни данни и лична информация, за да завършите плащането.

3.2.2. Посочете ток E- поща за получаване на съобщения от онлайн услугата.

3.2.3. Умейте да се свързвате с мрежата с помощта на специализирано оборудване. Осигурете сигурна връзка с онлайн услугата, използвайки надежден антивирусен софтуер.

3.2.4. Спазвайте разпоредбите на споразумението.

3.2.5. Уведомете персонала за онлайн поддръжка на онлайн услугата YCHANGER.NET за ситуации, при които паричният превод не е извършен изцяло или частично, както и за случаите, посочени в точки 5.4 - 5.6. от настоящото споразумение. Известието трябва да бъде изпратено не по-късно от един месец след транзакцията. В противен случай средствата на клиента, преведени по заявка, ще отидат в YCHANGER.NET.

3.2.6. Спазвайте изискванията на нормативните актове, уреждащи процедурата за извършване на размяна.

3.2.7. Въздържайте се от използване на системи за неправилно увеличаване на трафика.

3.2.8. На клиента е забранено да създава множество поръчки, за да използва обменната услуга като източник на крайна печалба поради разликата в тарифите за обслужване.

3.3. YCHANGER.NET топлообменника има право да:

3.3.1. Временно спиране на дейностите по време на модернизацията или за отстраняване на неизправности, възникващи в работата на обменния ресурс.

3.3.2. Спрете процеса на извършване на паричен превод, докато се изяснят обстоятелствата, ако е подадена жалба за извършване на измама или има официално искане от компетентните органи.

3.3.3. Формирайте система от отстъпки.

3.3.4. Определете размера на комисионната за извършване на размяна в определена посока.

3.3.5. Откажете услугата на Клиента, без да посочвате причини.

3.3.6. Ако транзакцията не е преминала в резултат на грешка, тогава услугата за обмен има право да поиска допълнителна информация от клиента (например екранна снимка на електронен портфейл) по пощата или по телефона.

3.3.7. Спрете разговора с Клиента, който се държи неправилно със обслужващия персонал, задава странични въпроси или отказва да предостави необходимата информация.

3.3.8. Блокиране на паричен превод при настъпване на обстоятелствата, посочени в точки 5.4 - 5.6. Споразумение или регламент.

3.3.9. Ако е необходимо, блокирайте операцията и замразете средства по акаунта на потребителя, докато лицето бъде идентифицирано и истината на данните, записани в системата от Клиента, бъде установена.

3.4. В случай на незаконно обогатяване на обменна услуга на трета страна и откриването на този факт, обменната служба има право да забави обработката на заявлението до изясняване на причините и компенсиране на загубите, понесени от другата обменна услуга. 

3.5. Услугата за обмен има право да промени условията за програмата за препоръки.

3.6. Обменната услуга има пълното право по един начин да отмени предварително предоставената отстъпка. Без да обяснява причината.

3.7. Той е забранено да използвате услугата обмен за целите на печелене на пари чрез арбитраж, ако не са открити тези действия, услугата ще бъде прекратено прилагането и на комисията за възстановяване ще бъде удържана от клиента.

3.8. Във връзка със спецификата на криптовалютните мрежи Потребителят признава и се съгласява, че правенето и получаването на криптовалута може да отнеме от един (1) час до седемдесет и два (72) часа, с изключение на случаите на непредвидени или неизбежни проблеми в мрежата.  

3.8.1 Услугата за обмен има право да преизчисли вашето заявление по време на рязък спад в курса на криптовалутата , в случаите, когато вие и / или услугата, от която сте извършили тегленето, посочите / посочите комисионна, която е недостатъчна за бързо потвърждение, в резултат на което криптовалутата получи потвърждение след повече от час. 

3.9. Услугата за обмен не предоставя история на борси, направени от потребителя.

3.10. По посока гривна, белоруски рубли и тенге услугата за обмен изпраща в рубли. В тази връзка сумата, която ще бъде кредитирана по сметката ви в гривна, белоруски рубли или тенге, ще се различава от сумата, посочена на уебсайта. Това се дължи на факта, че преобразуването от рубли в гривна, белоруски рубли или тенге се извършва от вашата банка и обменният курс зависи само от банката, на която са изпратени рублите. Освен това банките начисляват комисионна за конверсия, която също трябва да се вземе предвид. Услугата за обмен ви предупреждава за това на етапа на създаване на приложение, след което щракнете върху бутона „Съгласен съм“, като по този начин потвърждава, че се съгласявате, че ще получите сума, по-малка от сумата, посочена при създаването на приложение.

3.11. В случаите, когато след обработка на заявлението на клиента, PS, банката или борсата или друг платежен инструмент, до който клиентът е изпратил, са поискали възстановяване от обменната услуга, при следващата заявка обменната служба има право да удържат средства от клиента в размер на направеното възстановяване. В тази ситуация клиентът поема всички процедури с платежната система .

3.12. Услугата за обмен има право да поиска допълнителна информация от Клиента (например екранна снимка на електронен портфейл или история на транзакциите и др.) По пощата или по телефона, ако сметне за необходимо , без да обяснява причините. 

3.13. В случай, че клиентът премине проверката на една карта, но извърши плащане от друга карта ( която той не е преминал или не е преминал, но не отговаря на изискванията на сайта), тогава приложението ще бъде замразено, докато клиентът премине проверката на картата, която отговаря на изискванията на сайта. Освен това администрацията на сайта може да изисква разширена KYC процедура ( селфи на притежателя на картата с документ за самоличност и карта в ръце).

4. Списък на услугите

4.1. Онлайн услугата YCHANGER.NET извършва обмен на електронни валути на Qiwi , Payeer , Bitcoin , Perfect Money , Yandex . Пари и други видове нотариални EPS единици , използвайки услугите на банковите структури. Списъкът с партньорите може да бъде намерен в информационния ресурс на онлайн услугата за обмен YCHANGER.NET.

4.2. Онлайн услугата не проверява законността на произхода на парите, използвани за извършване на обменни сделки.

5. Регулиране на борсовите операции

5.1. Служителите на YCHANGER.NET извършват превода само след получаване на пари от Клиента за извършване на плащане. Ако клиентите изпращат средства в криптовалута, заявлението ще бъде обработено само след като криптовалутата бъде потвърдена в портфейла на услугата. 

5.2. Размяната се счита за завършена след прехвърляне на парите към данните, предоставени от Клиента.

5.3. Клиентът няма право да отмени стартирания превод и не може да върне вече изпратените пари.

5.4. Ако Клиентът е направил плащане, чийто размер не съвпада със сумата, посочена в заявлението, администрацията на Онлайн услугата има право да спре транзакцията. Операцията ще бъде възобновена, след като искането на клиента се основава на точка 3.2.5 от споразумението. В същото време онлайн n- услугата ще прехвърли действително получените средства по лихвения процент, определен в началото на транзакцията. Услугата за обмен също има право да редактира сумата в приложението и да я преизчисли по текущия курс.

5.5. YCHANGER.NET прекратява транзакцията, ако са посочени неверни подробности. Ако е невъзможно да се променят данните, парите се връщат на Клиента след неговото искане въз основа на точка 3.2.5. В същото време Обменникът удържа комисионна от посочената сума и неустойка - 2% от превода.

5.6. Ако фактурата е била платена от сметка на трета страна или бележките към плащането са променени, Exchanger блокира транзакцията. Възстановяванията се извършват по искане на клиента въз основа на точка 3.2.5. минус комисионна и неустойка от 1% от превода.

5.7. Ако обменът за криптовалута Bitcoin се извършва в онлайн услугата , тогава преминаването на транзакцията към потребителя в мрежата на Bitcoin зависи от натоварването на самата мрежа Bitcoin . Преминаването на транзакция в биткойн мрежата може да отнеме от 15 минути до няколко дни. YCHANGER.NET не носи отговорност за скоростта на транзакциите в биткойн мрежата и не може да им влияе по никакъв начин.

5.8. Клиентът трябва да плати за приложението в рамките на и 20 минути, за да избегне преизчисляване на приложението по текущата ставка или изтриването му. Когато средствата са получени от Клиента по-късно от времето, установено от Регламента, обменната служба си запазва правото да преизчисли заявлението по текущия курс.

5.9.На клиента е забранено да прехвърля средства в портфейла на обменната услуга, след като изтече времето, предвидено за плащане на заявлението. След като изтече времето за плащане, трябва да създадете ново приложение, в което ще бъдат предоставени нови подробности и време за извършване на плащането за това приложение. 

5.10. Забранено е използването на масови пощенски съобщения за популяризиране на вашата партньорска връзка и рекламни материали на пирамиди, HYIP , Buxes , сърфиране и подобни сайтове, както и създаване на акаунт от ваше име от един ip адрес на партньора и препоръката . В случай на нарушаване на условията на Партньорската програма, когато тези факти бъдат открити, Администрацията на сайта може да отмени бонусите на партньора или да замрази акаунта му.   

5.11. При извършване на замяна за сума по-малка от 5000 в посоките към Биткойн , Литкойн , EXMO-чекове и Етериум , както и за сума по-малка от 3000 във всички други посоки . допълнителна комисионна ще бъде начислена на клиента. Изчисляването на заявлението на сайта ще бъде ориентировъчно , а не точно.  

5.12. Обменната служба не носи отговорност за закъснения при прехвърляне към нашите банкови данни. Когато изпраща TELE 2 към мобилна комуникация, обменната услуга трябва да получи средства в деня, в който е създадено приложението. Ако средствата са получени по време на sim и датата на създаване на приложението, парите ще бъдат загубени. В този случай обменната услуга не възстановява сумата.

5.13. Времето за кредитиране на трансгранични плащания, т.е. плащанията към други държави (не към Русия) се регулират от банките и обменната служба не носи отговорност за закъснения при този вид превод.  

5.14. Ако сумата на обмена за биткойн не надвишава 3000 рубли, транзакцията ще бъде изпратена до мрежата с минимална комисионна, което може да доведе до значителни закъснения в потвърждението на транзакцията.

5.15. В ситуация, в която клиентът е платил за данните, които са му били предоставени по-рано в заявлението, чийто срок е изтекъл, обменната служба си запазва правото да откаже да обработи заявлението и да върне средствата. Тези ограничения са свързани с вътрешните разпоредби на борсовата служба. СТРОГО е забранено прехвърлянето на средства към портфейла, който ви е предоставен в заявлението, чийто срок е изтекъл.

5.16. По време на разрешаването на спорове услугата за обмен не следва връзките, предоставени от клиенти, и услугата за обмен не приема от клиенти файлове с каквото и да е разширение , с изключение на JPEG, BMP, PNG файлове. 

6. Гаранции и отговорност на страните

6.1. Онлайн услугата YCHANGER.NET не носи отговорност за последиците от неправилна работа на ресурса и за грешки, допуснати от Клиента при подаване на заявление. Операцията не може да бъде отменена и парите не могат да бъдат върнати, дори ако Клиентът е посочил грешни данни за плащане.

6.2. Онлайн услугата не носи отговорност за щети, причинени от невъзможността да се работи с оборудването от страна на Клиента като цяло или неговите компоненти.

6.3. YCHANGER.NET не носи отговорност за забавяне на плащанията поради действия на финансови институции или електронни платежни системи, включително борси, банки, PS и други агрегатори на плащания .

6.4. Обменникът не носи отговорност за загуби или неполучаване на доходи, ако те са възникнали в резултат на погрешно представяне от страна на Клиента по отношение на тарифите или рентабилността на транзакциите.

6.5. Услугата YCHANGER.NET не носи отговорност за финансови загуби, възникнали поради забавяне на превода.

6.6. Клиентът потвърждава, че има правно основание за разпореждане с парите, използвани за завършване на сделката.

6.7. Клиентът се съгласява да компенсира щетите на трети страни, ако причината за възникването му е била експлоатацията на ресурса.

6.8. Услугата YCHANGER.NET не носи отговорност за блокиране на сметките си / карти, когато взаимодействат с данните, посочени на нашия уебсайт и не компенсират всички загуби, свързани с блокиране на сметки / карти. 

7. Промени в условията на споразумението

7.1. Администрацията на Онлайн услугата има право да редактира настоящото споразумение, както и всякаква информация на сайта по всяко време. Промените влизат в сила след публикуването им на официалния уебсайт YCHANGER.NET. Споразумението може да бъде променено от Администрацията без предизвестие до Потребителя. 

8. Непреодолима сила

8.1. Страните не носят отговорност за неизпълнение или неправилно изпълнение на условията на споразумението, ако причината за това са форсмажорни обстоятелства. Те включват война, природни бедствия, пожар, бунт, решение на властите, терористична атака, бунтове. В допълнение, те включват провал в работата на електропреносната мрежа, липса на достъп до глобалната мрежа или до други системи. Също така непреодолима сила включва ситуации, когато заявлението не може да бъде обработено ( или е било обработено, но средствата не са били кредитирани) поради неправилно функциониране на услуга на трета страна ( борса, платежна система, банка), тъй като услугата за обмен може не засягат работата им.

9. Условия на размяната

9.1. Администрацията забранява използването на тази онлайн услуга за измамни или други незаконни транзакции. За опит за извършване на размяна с използване на пари със съмнителен произход, Клиентът ще носи отговорност в съответствие със законодателството на държавата, в юрисдикцията на която е извършена транзакцията.

9.2. Ресурсът за обмен YCHANGER.NET може да прехвърля информация за плащания, чиято незаконност е установена, на правоприлагащите органи, администрацията на платежната система, както и на жертвата по негово искане.

9.3. Обменът се извършва само на факта, че Клиентът тегли пари от своя виртуален портфейл. В същото време той носи лична отговорност за законността на източниците на тяхното получаване.

9.4. Банковият превод се извършва чрез услугата Интернет банкиране на платежната система, избрана от клиента. Ако транзакцията включва плащане с карта на Сбербанк, комисионната ще бъде 1% от сумата на превода. Ако приложението е създадено с помощта на банков оператор или с помощта на банкомат, парите трябва да бъдат върнати не по-късно от 24 часа след получаването им. Възстановяването на суми на клиента се извършва в съответствие с точки 3.2.5., 5.4.-5.6. настоящо споразумение.

9.5. Онлайн услугата не носи отговорност за преводи, направени за Клиента от трети страни.

9.6. Ако Клиентът е щракнал върху бутона „Стартиране на размяната“, той безусловно приема условията на Споразумението.

9.7 Обмен на услуги не могат да бъдат държани отговорни , ако клиентът не разполага с етикет или плащането номер , с бележка , съобщение за cryptocurrency пулсации , monero , без гласове , звездните , Eos , съответно. Ние не предоставяме екранни снимки / снимки, видеоклипове на тези портфейли за криптовалута . Ако средствата не са получени поради факта, че не е посочен етикет / идентификационен номер на плащане / бележка / съобщение , цялата отговорност е на клиента.        

10. Посока "Покупка от карта" и " Visa / MastercardUAH " 

 10.1. Предоставяне на услуги в посока "Покупка от карта" или " Visa / Mastercard UAH" има услуга на трета страна чрез предоставяне на достъп съответно на търговеца Ensent 4Bill . В Ychanger онлайн услугата е не собственикът на Ensent услугата , както и Ychanger онлайн услуги служителите не са служители на Ensent услугата . Във връзка с гореизложеното , онлайн услугата Ychanger не регулира работата на услугата Ensent , не носи отговорност за нейното изпълнение, а в случай на спорове между потребителя на услугата Ychanger Online и услугата Ensent , тя е само посредник при уреждането на спора.            

10.2. Процедурата KYC ( Знай своя клиент) представлява набор от операции за идентификация в системата за борба с изпирането на пари (AML).  

10.3. Онлайн услугата Ychanger може да поиска от потребителя да премине процедурата KYC, без да посочва каквато и да е причина. 

10.4. Passage процедури потребителското KYC могат да поискат персонала седяха услуга Ensent .   

10.5. Услугата за сигурност на онлайн услугата Ychanger и / или услугата Ensent има право да откаже да обработи заявлението и да замрази средства (включително неотменимо) в случай на отказ да се подложи на процедурата KYC и в случаите, когато потребителят откаже да предостави необходимите поискана информация.   

10.6. Необходимите условия и изисквания за преминаване на KYC процедурата за размразяване на средства се предоставят на потребителя чрез имейл съобщение в момента на възникване на ситуация, изискваща тази проверка. 

 

 
 
Файлы Cookies
Ефективната работа на нашата система зависи до голяма степен от използването на бисквитките. Това са малки текстови фрагменти, които се съхраняват на твърдия диск на компютъра Ви. Това ни дава възможност бързо и ефективно да оптимизираме работата на нашата служба. Посещавайки нашето онлайн обменно бюро, Вие се съгласявате с използването на cookie.